ติดต่อเรา

สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ในพื้นที่รูปธรรมการดำเนินการจริงในจังหวัดพังงา โดยทางสถาบันฯ พร้อมที่ทำงานร่วมกับท่านในการออกแบบหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับท่านในการจัดการอบรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข ภายใต้การดำเนินการของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

  • เลขที่ 45/61หมู่ที่ 3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000
  • 076-413389, 080-5349930 และ 080-1649356
  • phangnga.happiness@gmail.com