มอแกลนทับตะวัน ความ ‘เคว้ง’​ ที่แท้ทรู เรื่องสุขและเศร้าหลังเช้าสึนามิ

เรื่องราวความเป็นมาและการต่อสู้ของชาวชาติพันธุ์มอแกลน และการลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนผ่านทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ของชาวเลมอแกลน สู่หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน

orasa

September 5, 2020