หลักสูตรอบรมออนไลน์

สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข ร่วมกับ โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ ตามจุดประสงค์หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันฯ บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา (gennext academy) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาจากที่ใดก็ได้ ในเวลาใดก็ได้

orasa

September 2, 2020