ข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล: ปฏิบัติการโต้คลื่นไวรัส จากบทเรียนสึนามิ

‘ข้าวชาวนา แลกปลาชาวเล’ การร่วมมือกันระหว่างประชาชน ชาวนา ชาวดอย ชาวเล ภาครัฐและเอกชน เพื่อฝ่าวิกฤติโรคระบาดครั้งใหญ่ ในช่วงเวลาที่ปากท้องและความมั่นคงในชีวิตถูกสั่นคลอนด้วย COVID-19

orasa

September 5, 2020