ผังเมืองดี ชีวิตดี พังงาแห่งความสุข พอกันทีการพัฒนาแบบคิดแทนกัน

แนวคิดของการทำ ‘แผนพัฒนาเมือง’ โดยประชาชน ประชาสังคม เอกชน และภาครัฐ เพื่อกำหนดทิศทางและเส้นแบ่งระหว่างการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียกับการเติบโตของจังหวัด เป้าหมายปลายทางคือ ‘เมืองแห่งความสุข’ ที่ยืนอยู่บนความมั่นคงของชีวิต ความเป็นอยู่ และทรัพยากรที่ไม่ถูกล้างผลาญโดยเงามืดที่มองไม่เห็น

orasa

September 5, 2020

ข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล: ปฏิบัติการโต้คลื่นไวรัส จากบทเรียนสึนามิ

‘ข้าวชาวนา แลกปลาชาวเล’ การร่วมมือกันระหว่างประชาชน ชาวนา ชาวดอย ชาวเล ภาครัฐและเอกชน เพื่อฝ่าวิกฤติโรคระบาดครั้งใหญ่ ในช่วงเวลาที่ปากท้องและความมั่นคงในชีวิตถูกสั่นคลอนด้วย COVID-19

orasa

September 5, 2020